Pár slov o mně

Projektům přispívajícím k ochraně životního prostředí se věnuji přes 20 let. Již v roce 1998 jsem navrhl a vytvořil první internetovou Burzu odpadů, která umožňovala firmám nabídnout svůj odpad jako vstupní surovinu jiným firmám (dnes je takové chování součástí tzv. Cirkulární ekonomiky). Bohužel z více stran nebylo přáno této “pokrokové” myšlence. Než vést právní bitvy, rozhodli jsme se, že své úsilí budeme směřovat jiným směrem a tak jsem vytvořil v té době první ekologický portál www.EnviWeb.cz, který je dnes nejčtenějším ekologickým zpravodajským webem v České republice.

V roce 2012 jsem vytvořil a začal provozovat systém www.ZmapujTo.cz, který umožňuje občanům jednoduchým způsobem nahlásit problémy spojené s životním prostředím ve svém okolí. Systém se stal velmi populárním a ukázal mezeru mezi zjištěním problému a jeho řešením.

Proto jsme s kolegy uspořádali celorepublikovou úklidovou akci Ukliďme Česko, za kterou jsme v roce 2014 získali tzv. ekologického oskara a v lednu 2016 jsme s tímto projektem dokonce reprezentovali Českou republiku na mezinárodní akci Energy Globe World Awards. Od té doby se nám již podařilo aktivně zapojit do úklidů více jak 300 tisíc dobrovolníků, kteří společně uklidili přes 9000 tun odpadů. Ukliďme Česko se tak stalo synonymem pro úspěšnou celorepublikovou akci a podle průzkumů se aktuálně jedná o nejkladněji vnímanou ekologickou iniciativu v České republice.

Také i díky Ukliďme Česko jsme zjistili, že lidé chtějí nejen pomáhat, ale zajímají se také možnosti ochrany prostředí. Bohužel informace jsou roztříštěné, neúplné a také jim chybí návod, jak na to. Proto jsme se rozhodli jednou pro vždy vyřešit 150 let nezodpovězenou nerudovskou otázku “Kam s ním?”, a proto jsme se rozhodli vytvořit stejnojmennou webovou a mobilní aplikaci www.KAMsNIM.cz, která umí poradit, “jak správně třídit různé druhy odpadků a kam co patří”. Aplikace nabízí snadné a rychlé vyhledání míst, kde se člověk může legálně „zbavit“ již nechtěných věcí a odpadů. Projekt má velký potenciál a do budoucna aplikaci plánujeme rozšířit o informace ohledně recyklovatelnosti obalů, automatické rozpoznávání výrobků, znázornění, co se stane s odpadem po vytřídění, či doplnění o mapu bezobalových prodejen, opraven, nebo swapovacích (výměnných) burz.

Zároveň jsem národním koordinátorem celosvětové akce World Cleanup Day, kdy se jednou v roce milióny lidí ve více jak 180-ti zemích společně postaví proti globálnímu problému s odpady tím, že vyčistí silnice, parky, pláže, lesy, řeky….


Od roku 2016 jsem také politicky aktivní. Od listopadu 2016 do února 2018 jsem byl členem Rady Jihomoravského kraje pro životní prostředí. Od března 2018 do října 2020 jsem byl předsedou Výboru pro meziregionální vztahy Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Od května 2017 do ledna 2020 jsem byl také alternujícím členem Evropského výboru regionů. V říjnu 2020 jsem obhájil mandát zastupitele Jihomoravského kraje a od října 2022 jsem stal také zastupitelem města Brna.

© 2022, Miroslav Kubásek